Talambuhay ni aesop

Isang araw, lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman at sinabing, "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapit-bahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!

Talambuhay ni aesop

Ipinanganak siya sa San Miguel, Bulacan noong Nobyembre 18, Isa siya sa labing-anim na anak nina Rafael Tecson at Monica Perez. Natutuhan niya ang sining ng pagbasa at pagsulat mula sa kaniyang guro na nagngangalang Senor Quintino.

Di tulad ng ibang dalagita na bihasa sa pananahi at pagbuburda, si Trining o Idad ay tuwang-tuwang nagpaturo ng sining ng eskrima. Ayon sa kaniya, magagamit ang sandata sa oras ng kagipitan upang ipagtanggol ang sariling karapatan. Bata pa ay kinakitaan na ng tapang si Trining. Isang gabing may nangahas na pumanhik sa kanilang tahanan ay patakbo niya itong initak.

Duguang bumaba ng bintana ang pangahas at kakawag-kawag na sumisigaw na hindi na raw siya uulit sa katampalasanan. May isang alperes naman na nang ayawan ni Idad sa panliligaw ay nakaisip manggulo. Pinapunta ng nabigo ang mga tauhan.

Pilit nilang hinanapan si Idad ng mga puslit na tabako. Sa galit ng dalaga ay iwinasiwas nito ang matalim na itak at itinaboy ang mga bastos. Matapang si Trinidad sa lahat ng pagkakataon.

Lagi at lagi niyang binibigyang diin na walang sinumang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. Marami ang nag-akalang hindi na mag-aasawa pa si Trinidad. Ang tila lalaking mga gawi nito ay ikinatatakot ng maraming gusto sanang manligaw.

Talambuhay ni aesop

Pero may isang mapangahas na nagtagumpay. Disinwebe anyos nang magpakasal si Trinidad. Malungkot isiping dalawang anak niya na pinangalanan niyang Sinforoso at Desiderio ang kapwa namatay. Bihasa na siya sa mga nasyonalismong ipinakikipaglaban ng samahan sapagkat isa siyang mason.

Kakaiba talaga si Idad. Siya lamang ang katipunerang pumayag na ipirma ang sariling dugo sa dokumento ng panunumpa. Walang bakas ng pangamba sa mga kilos ni Trining bilang katipunera.

Ito ang dahilan kaya siya isinasama sa aktuwal na labanang kung saan ang buhay niya ay nabibingit sa kamatayan. Sa isa sa mga pakikipaglaban ay nabaril sa hita si Trining kaya kaagad inilikas sa Biak na Bato na punong kwartel ng mga rebolusyonaryo.

Nang gumaling ang sugat ay nakipagdigmaan na naman ang walang takot na katipunera. Kapag hindi nakikipaglaban ay nasa pagaalaga siya ng mga kasamahang nasugatan.

Upang masapatan ang bilang ng mga nag-aalaga sa mga sugatan, sinikap niyang manghikayat ng mga Pilipinong maaaring tumulong sa mga kaawa-awang kawal na may karamdaman. Ang digmaan ay nakapagpaalala kay Trining sa pagpapakasakit ng maraming katipunero at katipunerang nakibahagi sa ikalalaya ng bansa.

Sa mga labanan, inialay ni Trinidad Tecson ang kaniyang tapang alang-alang sa bayan. Ochenta anyos nang mamatay si Trinidad Tecson noong Enero 28, Talambuhay Ni Padre Jacinto Zamora.

Talambuhay ni aesop

Advantages & Disadvantages of Cloning By April Sanders, eHow Contributor In genetics, to clone an organism is to make an exact copy of its DNA. Filipino buhay ni esopo. severe esopogeal cramping, diagram esopogus, mga kwento ni esopo, filipino buhay ni esopo, torn esopogus, pain high in stomach esopo, photo of esopogial ulcer, esopogus ulcer, burning in the esopo, stage 4 esopogus, burning esopo.

pábulá. fable.

2 thoughts on “Ang Aso at ang Uwak”

Mga Pabula ni Aesop Aesop’s Fables. Ang mga pabula ay bahagi ng panitikang pambata. Fables are part of children’s literature.

Ano ang pabula? Si Aesop ay siyang Taong maiiugnay mo sa salitang “Fables o pabula." Ang pabula ay isang maikling kwento na nagpapahatid ng mga aral, at mga Tao, hayop o mga hindi pangkaraniwang bagay, mga bagay na walang buhay bilang mga Aktor o tauhan sa kwento, at tagapagsalaysay ng mga pangyayari, lugar at ang Pagkakakilanlan ng mga /5(23).

Ang kwento ni langgam at tipaklong. ang langgam at ang tipaklong, tula tungkol sa langgam, kuwento magkaibigan langgam at suso, mga salawikain tagalog tungkol sa langgam, ang kwento ni tipaklong at langgam via pictures.

ang magkaibigan suso at langgam kweto. uri ng langgam. Talambuhay Ni Padre Jacinto Zamora. Advantages & Disadvantages of Cloning By April Sanders, eHow Contributor In genetics, to .

|Ang kwento ni langgam at tipaklong | dialogo ang pabulang ang tipaklong at ang langgam|